top of page
Talking to my teenager

Context

Psihologia parenting-ului, în cea mai mare parte a istoriei sale, a făcut referire la relațiile dintre părinți și adolescenți, ca o componentă importantă a societății.

Părinții joacă un rol-cheie în dezvoltarea adolescentului, dar uneori îi lipsesc mediul de a înțelege și ajuta copilul adolescent.

Practicile comune ale părinților ca mentori în viața adolescenților în țările UE au pus accentul pe viața timpurie, în care copii dezvoltă stilul de atașament față de mentori. Modulul nostru specific discută despre momentul critic al adolescenței ca un al doilea pas important pentru structurarea identității și a personalității adolescentilor.

Proiectul "De vorbă cu adolescentul meu" își propune să împărtășească experiența și practicile între organizațiile partenere din România, Italia și Cipru, pentru a crea un mod optim de abordare a comunicării între părinți și adolescenți, promovând în același timp o mai bună cooperare și comunicare între organizațiile partenere.

Cercetările psihologice au arătat că comportamentele riscante cresc în timpul adolescenței. Rolul părinților în identificarea comportamentelor riscante este esențial pentru prevenirea rapidă a acestuia. Prin implemntarea proiectului nostru dorim să educăm parinții pentru a preveni comportamentele adolescenților riscante principale.

Schimbările recente în societate și modul de comunicare au sporit acțiunea de agresiune la școală și au atras atenția cercetătorilor în acest domeniu. Meta-analizele recente au arătat clar relațiile dintre agresiune și sinucidere. Eurostat a calculat că rata sinuciderilor la persoanele cu vârste cuprinse între 15-19 ani este de 4,29 la 100 000 în UE-28.

Proiectul nostru include țări în care acest risc este mai mare (România: 5,64) și țările în care acest risc este mai scăzut (Italia: 2,47 și Cipru 1,91). Cu toate acestea, tema este crucială în țări precum Italia, ISTAT (Institutul Italian de Statistică) relevă că depresia timpurie este în creștere în Italia, chiar dacă media la moment prezintă o situație mai bună comparativ cu Europa. In mod special, Italia, Cipru și România împărtășesc problema ratelor ridicate NEET, aceasta este în mod constant considerată un factor care se raportează la scăderea satisfacției pentru viață.

Raportul Tineretul în Europa: Un raport statistic al Eurostat a raportat 6362 decese în intervalul de vârstă cuprins între 15 și 19 ani datorită factorului extern, majoritatea fiind legate de probleme psihologice și comportamentale.

• Dependența de droguri provoacă 1,6% din deces datorită factorilor externi

• Suicid și autovatamare = 23,23%

• Obiceiuri sexuale periculoase = 1,91%

• Consumul de alcool și tutun = 67,35%

Utilizarea alcoolului și a drogurilor este adesea legată de probleme specifice de la domiciliu, la școală / muncă sau chiar prin presiune.

Prevenirea obiceiurilor proaste (consumul de alcool, droguri, tutun, alimente excesive). Procentul fumătorilor timpurii este încă prea ridicat în Europa în 15-19 ani (Eurostat, sondaj privind interviul pentru sănătate: UE 18,4%, Italia: 17,4, Cipru: 25,2) Supratensiune și obezitate între 15 și 24 de ani (Italia 12,6; România: 12,5; Cipru: 16,9). Tinerii (15-19 ani) au raportat cel puțin un episod de băutură pe an (Italia: 27%, Cipru 18% și România 26%).

Obiective

Relaţionarea părinte – adolescent are loc doar prin stabilirea comunicării dintre aceştia şi prin interacţiunile specifice fiecărei familii.

Grup
țintă

Părinţii sunt cei care îi conduc pe copii pe drumul vietii, îi îndrumă întotdeuna spre a face cele mai bune alegeri în viaţă pentru ei, nu doar le creionează traseul, le şi sunt alături, la bine şi la greu.

Obiectivele proiectului nostru pot fi rezumate după cum urmează:

- Să instruiască părinții să fie mentori eficienți pentru copii lor adolescenți

- Să încurajeze părinții să detecteze, să înțeleagă și să prevină comportamente riscante (fumat, droguri, sex nesigur, efectele tulburărilor psihologice, etc.)

Principalul grup țintă al proiectului este format din părinți de adolescenți, reprezentanți ai părinților din Asociația de Părinți ai Liceului Tehnlogic Nr. 1 Alexandria, acesta având rol de partener în proiect.

Ca și beneficiari indirecți ai proiectului vor fi membrii ai partenerilor din consorțiu, reprezentanți ai altor asociații de părinți, adolescenți, profesioniști din domeniul educației și domeniului social. Produsele proiectului vor fi diseminate și către ONG-uri și instituții publice la nivel local, regional, național sau internațional.

bottom of page