top of page

Identificarea abilităților părinților

Proiectul „De vorbă cu adolescentul meu” are scopul de a îmbunătăți calitatea relației și a comunicării între fiii adolescenți și îngrijitori (părinți, bunici). Pentru a atinge acest obiectiv, am inclus în acest proiect un prim rezultat bazat pe analiza nevoilor grupului țintă.

Această analiză a implicat 426 de participanți din cele trei țări participante: România, Italia și Cipru.

Primul rezultat intelectual realizat a fost elaborarea, aplicarea și interpretarea unui chestionar. Acest chestionar include 21 de întrebări la o scară multidimensională.

Scopul cercetării a fost acela de a identifica abilitățile educaționale ale părinților și efectele acestora asupra comportamentului adolescentului.

Principalele obiective ale implementării chestionarului au fost:

- Înțelegerea nevoilor părinților în practicile lor educaționale

- Studiul reacțiilor adolescenților asupra practicilor parentale

- Comparații transnaționale din practicile țărilor participante (IT, RO, CY)

Rezultatele cantitative și calitative ale chestionarelor au fost analizate statistic, iar diagramele și rapoartele au fost prezentate, concluziile au fost, de asemenea, analizate de fiecare partener.

2 IO1 cop 1 RO TMT.png
bottom of page