top of page

Activități

Pe perioada de implementare a proiectului au avut loc o serie de activități, necesare pentru a asigura atingerea obiectivului propuse și indicatorilor cantitativi și calitativi. Partenerii de proiect au fost implicați în întâlniri internaționale periodice, cu scopul de a colabora la stabilirea fiecărei etape din progresul proiectului.
Pe lângă întâlnire de proiect transnaționale partenerii au organizate activități comune de învățare și pregătire a personalului. Activități de învățare organizate în cadrul proiectului au avut un rol important ca sursă de schimb de experiențe și practici între organizații partenere.

Întâlniri transnaționale

Ateneul_Roman_,_noaptea_!.jpg

Prima întâlnire de proiect a avut loc în România (București) și a fost găzduită de partenerul coordonator Zivac Central Group. Perioada de desfășurare: 05 - 06.11.2019.

La întâlnirea Kick Off au participat reprezentanți ai fiecărui partener. Prima întâlnire transnațională a proiectului a fost o întâlnire în care s-a făcut prezentarea tuturor organizațiilor participante și a experților implicați. Partenerii au discutat o serie de aspecte din punct de vedere a managementului proiectului și bugetul, s-a convenit asupra calendarului, activitatilor și rezultatelor, au fost semnate acorduri de parteneriat.

Scopul acestei întâlniri a fost de a oferi o imagine de ansamblu generală asupra principalelor documente necesare pentru o bună implementare a proiectului. De asemenea au fost prezentate activitățile din proiect ce urmează a fi făcute.

A doua întâlnire de proiect a avut loc în Cyprus (Nicosia) și a fost găzduită de partenerul Rivensco Consulting. Perioada de desfășurare: 01 - 02.07.2020.

La întâlnirea au participat reprezentanți din echipa de proiect a fiecărui partener. Această întâlnire a creat premisele pentru discutarea planificării generale a proiectului și a distribuției sarcinilor în ceea ce privește progresul și modificările. Au fost recapitulate rezultatele și activitățile proiectului până la momentul întâlnirii, a fost analizat feedback-ul cu privire la analiza de nevoi și reacțial părților interesate, au fost abordate obiectivele proiectului și criteriile de succes și a fost analizat registrul de riscuri identificând și discutând potențiale riscuri suplimentare. Au fost de asemenea discutate aspectele financiare la zi și utilizarea prognozată a resurselor și a structurii bugetare și pentru o recalibrare cu planul de gestionare a timpului.

discovering-the-beauty-of-old-nicosia-44
Cover-for-experience-in-bologna.jpg

Cea de a treia întâlnire de proiect a avut loc în Italia (Bologna) și a fost găzduită de partenerul I.I.A.P.H.S., în perioada 06 - 07 august 2021.

La întâlnirea transnațională de proiect au participat câte 2 reprezentanți de la fiecare organizație parteneră în proiect.

Întâlnirea a debutat cu prezentări ale activităților desfășurate de parteneri în perioada scursă de la ultima întâlnire. Au urmat prezentări ale produselor intelectuale finalizate dar și a celor aflate încă în lucru. Aceste prezentări au fost susșinute de partenerii responsabili. Partenerii au planificat activitățille de finalizare a tuturor produselor intelectuale. Totodată au planificat sesiunea de pilotare a cursului “Puterea Educației“, ce va avea loc în fiecare țară parteneră.

În continuare, au avut loc discuții legate de managementul proiectului. Un subiect important a fost diseminarea proiectului, inclusiv stadiul actual și idei de îmbunătățire. Au fost planificate activitățile pentru următoarele luni.

O ultimă întâlnire transnațională de proiect a avut loc la București, în perioada 29 - 30 martie 2022.

La ultima întâlnire transnațională au participat reprezentanți de la toate organizațiile partenere. Partenerii au discutat o varietate de aspecte, cum ar fi feedback-ul grupurilor țintă, reacția părților interesate, impact etc.

În cadrul acestei ultime ăntâlniri transnaționale partenerii au prezentat activitățile realizate și progresele la zi. Partenerii au făcut o evaluare a activităților / rezultatelor / realizărilor până la momentul întâlnirii. Reprezentanții organizațiilor partenere, responsabili de partea finaciară,  au discutat aspecte financiare privind bugetul proiectului. Au fost prezentate produsele intelectuale finale. Participanții au stabilit detalii legate de evenimentele de multiplicare, referitoare la agenda evenimentului, locațiile în care au loc evenimentele, materialele de diseminare care vor fi distribuite în cadrul evenimentelor de multiplicare. 

Raportul final al beneficiarului a fost discutat alături de detalii despre anexe, declarații și alte documente. Unul dintre principalele aspecte discutate în cadrul reuniunii transnaționale finale s-a referit la diseminare și durabilitate. Partenerii au discutat o serie de măsuri comune și specifice pentru durabilitate și au sugerat diferite măsuri și scenarii pentru a obține un impact maxim și de durată.

images.jpg

Activități de formare

Prima activitate de formare pe termen scurt a avut loc în Italia (Bologna) și a fost găzduită de partenerul IIAPHS. Perioada de desfășurare: 11 - 15.06.2020.

Activitatea planificată în cadrul formării a avut ca rezultat faptul că participanții au avut posibilitatea de a învăța unul de la altul, de a împărtăși cunoștințele și experiența.

Tematica cursului:

- Înțelegerea nevoilor părinților în practicile lor educaționale;

- Abilitatea de a comunica părinte - copil pe diferite etape de vârstă;

- Studiul reacțiilor adolescenților asupra practicilor parentale;

- Conștientizarea părinților în formarea valorilor, miturilor și prejudecăților adolescenților cu privire la parenting – adolescent;

- Comparații transnaționale din practicile țărilor participante

Italy flag.png
Cyprus flag.png

A doua activitate de formare pe termen scurt a avut loc în Cipru (Nicosia) și a fost găzduită de partenerul RIVENSCO CONSULTING. Perioada de desfășurare: 7 - 11  septembrie 2021. Au fost prezenți 11 reprezentanți ai partenerilor din România, Italia,  și Cipru. 

Această activitate de învățare/predare/ formare (LTT) a fost foarte importantă pentru atingerea obiectivelor proiectului, deoarece în cadrul acestei activități au fost abordate subiecte din cadrul cursului de formare ce urmează a fi susținut de partenerii din fiecare țară. Tematica activității de formare a fost: 

- Psihologia dezvoltării, cu accent special pe adolescență

- Interacțiunea părinte-copil în adolescență

- Părintele ca antrenor. Strategii de coaching

- Siguranța pe Internet

La finalul celor 5 zile de training fiecare participant a oferit feedback și au fost înmânate fiecăruia Certificate de Participare.

Ultima activitate de formare pe termen scurt a avut loc în România (București) și a fost găzduită de partenerul coordonator ZIVAC GROUP CENTRAL. Activitatea s-a  desfășurat în perioada: 15 - 19 noiembrie 2021. Au fost prezenți 11 reprezentanți ai partenerilor din România, Italia,  și Cipru. 

Această activitate de formare, care a durat 5 zile întregi, a combinat elemente tradiționale de predare, cum ar fi prezentări și prelegeri, cu momente interactive, activități de învățare informală și grupuri de lucru.

Această activitate de învățare/predare/ formare (LTT) este foarte importantă pentru atingerea obiectivelor proiectului, deoarece în cadrul acestei activități au fost abordate subiecte din cadrul cursului de formare ce urmează a fi susținut de partenerii din fiecare țară. Tematica activității de formare a fost: 

- Educație pentru relații sigure și pozitive

- Ințelegerea comportamentelor și a personalității

- Gestionarea emoțiilor

- Prevenirea comportamentelor riscante

La finalul celor 5 zile de training fiecare participant a oferit feedback și au fost înmânate fiecăruia Certificate de Participare.

RO flag.png

Evenimente de multiplicare

În cadrul proiectului „De vorbă cu adolescentul meu”, finanțat prin programul Erasmus +, au fost organizate, în toate țările partenere în proiect - România, Italia, Cipru,- o serie de evenimente de multiplicare și diseminare a activităților implementate și a produselor intelectuale elaborate în cadrul proiectului, în perioada 2019-2022.

Obiectivele principale ale evenimentelor de multiplicare au reprezentat atăt prezentarea generală a proiectului cât și diseminarea rezultatelor intelectuale alături de promovarea și creșterea oportunităților pentru transferul de cunoștințe, dezvoltarea abilităților, învățarea colaborativă și creșterea interesului pentru programul de formare.

 Evenimentele au fost pregătite în prealabil prin elaborarea unei agende comune a evenimentelor, înscrierea participanților, pregătirea materialelor care au fost prezentate în timpul evenimentului (prezentări, cartoane, info-grafice, etc), dar și prezentarea programului Erasmus+ și a beneficiilor oferite de acesta.

Galerie activități

bottom of page