Activități

Pe perioada de implementare a proiectului au avut loc o serie de activități, necesare pentru a asigura atingerea obiectivului propuse și indicatorilor cantitativi și calitativi. Partenerii de proiect au fost implicați în întâlniri internaționale periodice, cu scopul de a colabora la stabilirea fiecărei etape din progresul proiectului.
Pe lângă întâlnire de proiect transnaționale partenerii au organizate activități comune de învățare și pregătire a personalului. Activități de învățare organizate în cadrul proiectului au avut un rol important ca sursă de schimb de experiențe și practici între organizații partenere.

Întâlniri transnaționale

Ateneul_Roman_,_noaptea_!.jpg

Prima întâlnire de proiect a avut loc în România (București) și a fost găzduită de partenerul coordonator Zivac Central Group. Perioada de desfășurare: 05 - 06.11.2019.

La întâlnirea Kick Off au participat reprezentanți ai fiecărui partener. Prima întâlnire transnațională a proiectului a fost o întâlnire în care s-a făcut prezentarea tuturor organizațiilor participante și a experților implicați. Partenerii au discutat o serie de aspecte din punct de vedere a managementului proiectului și bugetul, s-a convenit asupra calendarului, activitatilor și rezultatelor, au fost semnate acorduri de parteneriat.

Scopul acestei întâlniri a fost de a oferi o imagine de ansamblu generală asupra principalelor documente necesare pentru o bună implementare a proiectului. De asemenea au fost prezentate activitățile din proiect ce urmează a fi făcute.

A doua întâlnire de proiect a avut loc în Cyprus (Nicosia) și a fost găzduită de partenerul Rivensco Consulting. Perioada de desfășurare: 01 - 02.07.2020.

La întâlnirea au participat reprezentanți din echipa de proiect a fiecărui partener. Această întâlnire a creat premisele pentru discutarea planificării generale a proiectului și a distribuției sarcinilor în ceea ce privește progresul și modificările. Au fost recapitulate rezultatele și activitățile proiectului până la momentul întâlnirii, a fost analizat feedback-ul cu privire la analiza de nevoi și reacțial părților interesate, au fost abordate obiectivele proiectului și criteriile de succes și a fost analizat registrul de riscuri identificând și discutând potențiale riscuri suplimentare. Au fost de asemenea discutate aspectele financiare la zi și utilizarea prognozată a resurselor și a structurii bugetare și pentru o recalibrare cu planul de gestionare a timpului.

discovering-the-beauty-of-old-nicosia-44
Cover-for-experience-in-bologna.jpg

Cea de a treia întâlnire de proiect a avut loc în Italia (Bologna) și a fost găzduită de partenerul I.I.A.P.H.S., în perioada 06 - 07 august 2021.

La întâlnirea transnațională de proiect au participat câte 2 reprezentanți de la fiecare organizație parteneră în proiect.

Întâlnirea a debutat cu prezentări ale activităților desfășurate de parteneri în perioada scursă de la ultima întâlnire. Au urmat prezentări ale produselor intelectuale finalizate dar și a celor aflate încă în lucru. Aceste prezentări au fost susșinute de partenerii responsabili. Partenerii au planificat activitățille de finalizare a tuturor produselor intelectuale. Totodată au planificat sesiunea de pilotare a cursului “Puterea Educației“, ce va avea loc în fiecare țară parteneră.

În continuare, au avut loc discuții legate de managementul proiectului. Un subiect important a fost diseminarea proiectului, inclusiv stadiul actual și idei de îmbunătățire. Au fost planificate activitățile pentru următoarele luni.

Activități de formare

Prima activitate de formare pe termen scurt a avut loc în Italia (Bologna) și a fost găzduită de partenerul IIAPHS. Perioada de desfășurare: 11 - 15.06.2020.

Activitatea planificată în cadrul formării a avut ca rezultat faptul că participanții au avut posibilitatea de a învăța unul de la altul, de a împărtăși cunoștințele și experiența.

Tematica cursului:

- Înțelegerea nevoilor părinților în practicile lor educaționale;

- Abilitatea de a comunica părinte - copil pe diferite etape de vârstă;

- Studiul reacțiilor adolescenților asupra practicilor parentale;

- Conștientizarea părinților în formarea valorilor, miturilor și prejudecăților adolescenților cu privire la parenting – adolescent;

- Comparații transnaționale din practicile țărilor participante

Italy flag.png
Cyprus flag.png

A doua activitate de formare pe termen scurt a avut loc în Cipru (Nicosia) și a fost găzduită de partenerul RIVENSCO CONSULTING. Perioada de desfășurare: 7 - 11  septembrie 2021. Au fost prezenți 11 reprezentanți ai partenerilor din România, Italia,  și Cipru. 

Această activitate de învățare/predare/ formare (LTT) a fost foarte importantă pentru atingerea obiectivelor proiectului, deoarece în cadrul acestei activități au fost abordate subiecte din cadrul cursului de formare ce urmează a fi susținut de partenerii din fiecare țară. Tematica activității de formare a fost: 

- Psihologia dezvoltării, cu accent special pe adolescență

- Interacțiunea părinte-copil în adolescență

- Părintele ca antrenor. Strategii de coaching

- Siguranța pe Internet

La finalul celor 5 zile de training fiecare participant a oferit feedback și au fost înmânate fiecăruia Certificate de Participare.

Ultima activitate de formare pe termen scurt a avut loc în România (București) și a fost găzduită de partenerul coordonator ZIVAC GROUP CENTRAL. Activitatea s-a  desfășurat în perioada: 15 - 19 noiembrie 2021. Au fost prezenți 11 reprezentanți ai partenerilor din România, Italia,  și Cipru. 

Această activitate de formare, care a durat 5 zile întregi, a combinat elemente tradiționale de predare, cum ar fi prezentări și prelegeri, cu momente interactive, activități de învățare informală și grupuri de lucru.

Această activitate de învățare/predare/ formare (LTT) este foarte importantă pentru atingerea obiectivelor proiectului, deoarece în cadrul acestei activități au fost abordate subiecte din cadrul cursului de formare ce urmează a fi susținut de partenerii din fiecare țară. Tematica activității de formare a fost: 

- Educație pentru relații sigure și pozitive

- Ințelegerea comportamentelor și a personalității

- Gestionarea emoțiilor

- Prevenirea comportamentelor riscante

La finalul celor 5 zile de training fiecare participant a oferit feedback și au fost înmânate fiecăruia Certificate de Participare.

RO flag.png